• Ordinary People
 • Ma' Rosa
 • Kinatay
 • Lola Igna
 • Barcelona: A Love Untold
 • Daughters of Eve
 • Dune Warriors
 • Captive
 • Lorna
 • Just the 3 of Us
 • Working Girls
 • The Black Cobra 3
 • Dahling Nick
 • Maria, Leonora, Teresa
 • Corazon: Ang Unang Aswang
 • Curse
 • Joy & Joan
 • Super-B
 • Mission Manila
 • Dismay
 • Ways of the Sea
 • Mariposa in the Cage of the Night
 • Swipe
 • Ang Mahiwagang Daigdig ni Elias Paniki
 • Alias: Baby Tsina
 • Angustia
 • Working Girls
 • Ika-Sampu
 • Cuchera
 • Barang
 • Wandering Butterflies
 • Lapu-Lapu
 • Bahay Ampunan
 • Fidel
 • Kabaro
 • Isla
 • Escort Girls
 • Red Roses - Call for a Girl
 • Seroks
 • Three
 • Akin ang Iyong Katawan
 • Sana, Bukas Pa Ang Kahapon
 • Naked Rose
 • Pasukin si Waway
 • Kapirasong
 • HIV: Si Heidi, Si Ivy at Si V
 • Dugong Buhay
 • Hukom .45
 • The Corruption of Melba
 • Ritual
 • Sex Files
 • Flying Kiss
 • The Story of Love
 • Sa Kuko ng Agila
 • Hello Lover, Goodbye Friend