Oslo, August 31st

Oslo, August 31st ★★★★½

Anneannem küçüklüğümden beridir her ağladığımı gördüğünde ya da mutsuz olduğumu anladığında “yüreğini dağlama” derdi. Küçükken bu sözleri benim için bir anlam ifade etmiyordu ama büyürken sözlerinin değerini daha iyi anlar oldum.Bu filmde tam yüreğini dağlama filmi oldu benim için. Bütün hislerim bu filmde dökülmüş diyebilirim.

betul liked these reviews

All