• Smaller and Smaller Circles
 • Weighed But Found Wanting
 • Magnifico
 • Independencia
 • Daughters of Eve
 • As We Were
 • My Father, My Mother
 • Bona
 • A Plea to God
 • Adultery
 • Alkitrang Dugo
 • Bilangin ang Bituin sa Langit
 • Naglalayag
 • Kristo
 • Bomba Star
 • Nakawin Natin Ang Bawat Sandali
 • Don't Cry For Me Papa
 • Schoolgirls
 • First Kiss, First Love
 • Waikiki
 • Masarap, Masakit... ang Umibig
 • Sinungaling Mong Puso
 • Babae... Ngayon at Kailanman