The Closed Notebook

The Closed Notebook ★★★★★

"המחברת הסגורה", קלסיקת רשת ישראלית ויצירת אמנות אמיתית שעשתה שינוי בעולם, סוף סוף כאן בלטרבוקסד.

מדובר בסרט לג'יט מצחיק ונונסניקלי שכל שורה שנייה בו היא ציטוט, פרודיה מבריקה שיורדת על הנושא אבל מהאהבה, והכי חשוב - יצירה שגידלה כאן דור שלם של תיכוניסטים במגמת תיכון ולימדה אותם לא לקחת את עצמם כל כך ברצינות ולצאת מהתחת של עצמם.

זה מגיע לרמה שכשהייתי בתיכון היו תלמידי המגמה מבקרים תסריטים וראף קאטים עם המשפט "מרגיש לי קצת כמו המחברת הסגורה" וכל הצדדים מבינים מה זה אומר. אנקדוטלית, בשנים שלאחר יציאת הסרט, סרטי תיכון התחילו לעסוק בנושאים מקוריים והמעיטו לעשות "דרמות שיימינג" ושמיניות עלילתיות באוויר כי הם יודעים שזה לא רק גנרי, זה גם ייפול להם על הפרצוף ויושווה לסרט הזה. יש מגמות תיכון במדינת ישראל שהכניסו את הסרט הזה כחלק ממערך שיעור כדוגמה על מה לא לעשות. אני חושב שמבחינת היוצרים זה ברמה של הקרנה בסאנדנס.

DancingEngie liked these reviews