Turtles Can Fly

Turtles Can Fly ★★★★★

"Filmimi diktatör ve faşistlerin politikalarına kurban edilen tüm masum dünya çocuklarına ithaf etmek istiyorum."