Kowasugimasu. Kowasugimasu.

Where to watch

A bizarre short animation by Takashi Taniguchi.

Country

Language

Alternative Title

I'm too scared.

Recent reviews

More