Frozen ½

The wolves were def gay. Fuck you Noah.
-
Hulu