Easy A

דן האמפרי היקר (כי מבחינתי זה לנצח יהיה השם שלך) אתה נחמד והכל אבל אני לא מאמינה למילה שיוצאת לך מהפה עוד מימי "גוסיפ גירל" הרחוקים של שנת 2007

Gilii liked this review