Landscape in the Mist

Landscape in the Mist ★★★★★

אולי הסרט הכי יפה ויזואלית שראיתי.
הו המוות.
הו הילדות.
הו אין לי מילים כבר די