חמוץ חריף

חמוץ חריף ★★★★★

לא זכרתי שהעריכה כזו טובה
סרט אדיר רק חסרה כותרת לפוסטר