Marie Antoinette

Marie Antoinette ★★★★½

ממש ממש נהנתי, זאת הייתה אתנחתא טובה מהעולם החיצון
בעיקר כשסתיו התעקשה להוכיח שהריקודים שהם רוקדים ממש קלים והפכה אותם להראות כמו ריקודי טיקטוק

keshet13 liked these reviews