Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Blue Velvet

  Blue Velvet

  ساختار این فیلم شاهد مثال خوبی است برای فهم آنکه "معنا" هیچگاه در فرم واحدی ضبط و لخته نمیشود. به عبارت دیگر فرم از پیش معنای مشخص و واحدی ندارد و همنشانی عناصر خاص فرمال در کنار هم لزوما اعاده کننده‌ی معنای خاص و ثابتی نیست (چیزی که فراستی و امثال او هنوز هم از درکش عاجزاند). ساختار فیلم را همزبان با و به تبع از "کن دانسیجر" و "جف راش" در اثر مشترکشان "فیلم‌نامه‌نویسی آلترناتیو" ، میتوان "سه‌ پرده‌ای…

 • Sorcerer

  Sorcerer

  در مقایسه با "مزد ترس" کلوزو فیلمنامه‌ی ضعیف تری داره و دوپارگی رواییش بیشتر به چشم میاد. اگر قرار باشه بین این دو اثر یکیو انتخاب کنم، قطعا "مزد ترس" با اختلاف انتخاب اولمه.

Popular reviews

More
 • La Jetée

  La Jetée

  از میان گرین نشسته برچند لبخند آماسیده ی بی نام ، چند نگاه ایستا که در آستانه ی آشفتگی است ، از میان پایایی تصویر که در ضمیمه ی پویایی موسیقی است ، تجربه ای خلق میشود که موازی نگاهی پروستی زمان از دست رفته اش را می کاود. چند دقیقه ی محدود که وزنه ای به عاطفه میبندد و به عمق می کشاندش
  ...دیدنش برایم فرصتی بود برای خیره شدن ، خیره ماندن و ریشه دواندن

 • Reza

  Reza

  مادی ها ، منطقه ی جلفا ، میدان نقش جهان ، مراسم آوازخوانی های شبانه زیر پل خواجو، تاکید موتیف وار روی پوشش گنبدی که وجه ممیزه ی معماری ایرانی/اسلامی است و... همگی در جهت پرداخت و بازنمایی مکانی است که پیش از آنکه صرف بستری برای وقوع رخدادهای روایت باشد ، هویتی است که غالب بر هویت شخصیت ها قرار است نوعی تبیین اسطوره ای برای وضعیت میانه و میانمایگی آدم هایش و مشخصا «رضا» فراهم آورد ، که…