Autumn

Autumn ★★★★½

إلي من إنتصروا علي الغربان، إلي المتأملين المتألمين، إلي من عزلوا الروح دون البوح، إلي الباحثين بين سلام رسمة وتحليق رقصة، إلي من كانوا نبتة تُنيرهم قطرة ماء ويهمسوا بريح الهواء، إلي العازفين الذين قدموا النعي بين طيات الموت،إلي الرائعين الذين طالما سعوا وراء أحلامهم.