The Edge of Democracy ★★½

adoro a lenda urbana da democracia.