• Fight Club

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • American Pie

  β˜…β˜…Β½

 • Star Wars: Episode I - The Phantom Menace

  β˜…β˜…β˜…

 • 10 Things I Hate About You

  β˜…β˜…β˜…

 • The Matrix

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Blair Witch Project

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • I Stand Alone

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Big Lebowski

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Fifth Element

  β˜…β˜…β˜…

 • Scream

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Toy Story

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Glastonbury the Movie in Flashback

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Basketball Diaries

  β˜…β˜…β˜…

 • LΓ©on: The Professional

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Lion King

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Dazed and Confused

  β˜…β˜…β˜…

 • Aladdin

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Thelma & Louise

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Edward Scissorhands

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Predator 2

 • Home Alone

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Witches

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Wild at Heart

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Road House

  β˜…β˜…Β½

 • Hellbound: Hellraiser II

  β˜…β˜…β˜…

 • Hellraiser

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Dirty Dancing

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Evil Dead II

  β˜…β˜…β˜…

 • Aliens

 • A Chorus Line

  β˜…β˜…Β½

 • Paris, Texas

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Return of the Jedi

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Blade Runner

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Evil Dead

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Chelsea Hotel

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Shining

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Empire Strikes Back

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • All That Jazz

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Apocalypse Now

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Grease

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Star Wars

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Rocky Horror Picture Show

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Texas Chain Saw Massacre

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Sisters

  β˜…β˜…β˜…

 • Cabaret

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Chitty Chitty Bang Bang

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Woman in Chains

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Accident

  β˜…β˜…β˜…

 • Juliet of the Spirits

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Vertigo

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Peter Pan

  β˜…β˜…β˜…

 • Singin' in the Rain

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Alice in Wonderland

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Meet Me in St. Louis

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • unlisted