Fractured

Fractured ★★★★

Bizim ailenin aynısı, herkes ve her şey o kadar aynı ki… Aile içindeki kindarlık ve bencillik incelikle işlenmiş. Bizim tarla satma muhabbetinde gördüklerim birebir