Sort by

Claudia ๐Ÿงš๐Ÿปโ€โ™€๏ธ has logged 17 entries for films during January 2021.

Month Day Film Released Rating Like Rewatch Review EditYou
30
The Love Witch

The Love Witch

2016
×
โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
26
Mamma Mia!

Mamma Mia!

2008
×
โ˜…ยฝ
Read the review Edit this entry  
24
Big Fish

Big Fish

2003
×
โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
22
Life or Something Like It

Life or Something Like It

2002
×
โ˜…โ˜…ยฝ
Read the review Edit this entry  
22
Baby Driver

Baby Driver

2017
×
โ˜…โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
21
Stealing Beauty

Stealing Beauty

1996
×
โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
20
La Dolce Vita

La Dolce Vita

1960
×
โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
19
Promising Young Woman

Promising Young Woman

2020
×
โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
19
Tenet

Tenet

2020
×
โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ
Read the review Edit this entry  
18
Insomnia

Insomnia

2002
×
โ˜…โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
14
Closer

Closer

2004
×
โ˜…โ˜…ยฝ
Read the review Edit this entry  
10
The Lobster

The Lobster

2015
×
โ˜…โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
09
Sound of Metal

Sound of Metal

2019
×
โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ
Read the review Edit this entry  
07
Pieces of a Woman

Pieces of a Woman

2020
×
โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ
Read the review Edit this entry  
06
I'm Thinking of Ending Things

I'm Thinking of Ending Things

2020
×
โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
05
Mulholland Drive

Mulholland Drive

2001
×
โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…
Read the review Edit this entry  
03
Perfect Sense

Perfect Sense

2011
×
โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ
Read the review Edit this entry